Месец: септември 2022

  • Заглавие по избор

    Заглавие по избор

    „Не съди книгата по корицата“ e до болка познат клиширан израз, който не спираме да чуваме цял живот. И аз донякъде съм съгласна с него. Защото избирам книгата по заглавието. Нека си представим една реалност, в която хората имат заглавия. Нещо като лепене на етикети, да, само че всеобщо прието. Дали бихме си ги слагали…